Competitors List
No Name Preliminaly District
1 Jyoji Yoshida Tohoku
2 Yasuichi Sawamura West Japan
3 Masatoshi Iso East Japan
4 Kenji Moriyama West Japan
5 Kazuyuki Takayanagi East Japan
6 Eiichi Nakazato Hokuriku-Tyubu
7 Yasutomo Tsutui Kyusyu
8 Hiroyuki Takemori Kyusyu
9 Yuji Kamiya East Japan
10 Hiroki Ito 2001 J/N 5th
11 Hidekazu Nagasawa Tohoku
12 Masahiko Ino East Japan
13 Kazuyuki Sensui 2001 J/N 1st
14 Yukihiro Dobashi 2001 J/N 6th
15 Hironobu Takahashi Tohoku
16 Eiichi Suzuki Hokuriku-Tyubu
17 Takashi Tanaka West Japan
18 Manabu Hashimoto 2001 J/N 4th
19 Syoji Imai West Japan
20 Kazuaki Kougo East Japan
21 Shinya Kunii 2001 J/N 2nd
22 Yuji Takayama East Japan
23 Nobuyuki Nishimura Kyusyu
24 Masao Matsumoto East Japan
25 Takahiro Sawamoto West Japan
26 Jyunichi Chiba Hokkaido
27 Yuji Nakao Hokuriku-Tyubu
28 Minoru Kobayashi 2001 J/N 3rd
29 Daisuke Yamauchi East Japan
30 Takuya Hirakawa West Japan
31 Naohiro Harimoto Hokuriku-Tyubu
32 Etsuhiro Ootaka East Japan
33 Naoya Kawaguchi West Japan
34 Shinji Nakata Hokkaido
35 Takanori Hisayasu East Japan
36 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu
37 Tetsuro Ikeda Kyusyu
38 Tetsuya Kusakabe West Japan
39 Osamu Ishigami East Japan
40 Hideo Okada East Japan
41 Zenichi Maeda East Japan
(C)Ichiro Komori,1998,2002,All rights reserved