Preliminaly Rounds flight order

Pre 1R(4.Oct) Start 8:30 AM Pre 2R(5.Oct) Start 8:30 AM
Order No. Name Pre. District Order No. Name Pre. District
8:30 1 41 Yoshihiro Hayashi East Japan 8:30 1 20 Tetsuya Kusakabe West Japan
2 42 Kazushi Onizawa East Japan 2 21 Hidekazu Takada West Japan
3 1 Manabu Hashimoto 2012 J/N 4th 3 22 Tetsuro Ikeda Kyusyu
4 2 Kazunari Tanaka Kyusyu 4 23 Jyunichi Chiba Hokkaido
5 3 Akira Mahara Kyusyu 5 24 Hiroki Ito 2012 J/N 1st
6 4 Takashi Nonogaki 2012 J/N 2nd 6 25 Yoshihiro Susuda Hokkaido
7 5 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu 7 26 Satoshi Furuishi Hokkaido
8 6 Zenichi Maeda East Japan 8 27 Takeshi Imai West Japan
9 7 Syuichi Ohura Kyusyu 9 28 Masatoshi Iso East Japan
10 8 Yuji Kamiya East Japan 10 29 Kaoru Mita West Japan
11 9 Ryou Matsui Hokuriku-Tyubu 11 30 Tsuyoshi Suzuki Touhoku
12 10 Naoki Horii East Japan 12 31 Tsubasa Uchida West Japan
13 11 Tetsuya Torii Hokuriku-Tyubu 13 32 Makoto Numazawa Touhoku
14 12 Takashi Tanaka West Japan 14 33 Naoya Kawaguchi West Japan
15 13 Kazuaki Kougo West Japan 15 34 Yukihiro Dobashi 2012 J/N 6th
16 14 Hironobu Takahashi Touhoku 16 35 Yasuichi Sawamura East Japan
17 15 Toshio Hatada Hokuriku-Tyubu 17 36 Shinya Kunii 2012 J/N 3rd
18 16 Masahiko Ino East Japan 18 37 Takashi Shimotoso East Japan
19 17 Shin Moriyasu West Japan 19 38 Masahiro Susuda West Japan
20 18 Kazuomi Tsukahara East Japan 20 39 Minoru Kobayashi 2012 J/N 5th
21 19 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu 21 40 Masao Matsumoto East Japan
22 20 Tetsuya Kusakabe West Japan 22 41 Yoshihiro Hayashi East Japan
23 21 Hidekazu Takada West Japan 23 42 Kazushi Onizawa East Japan
24 22 Tetsuro Ikeda Kyusyu 24 1 Manabu Hashimoto 2012 J/N 4th
25 23 Jyunichi Chiba Hokkaido 25 2 Kazunari Tanaka Kyusyu
26 24 Hiroki Ito 2012 J/N 1st 26 3 Akira Mahara Kyusyu
27 25 Yoshihiro Susuda Hokkaido 27 4 Takashi Nonogaki 2012 J/N 2nd
28 26 Satoshi Furuishi Hokkaido 28 5 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu
29 27 Takeshi Imai West Japan 29 6 Zenichi Maeda East Japan
30 28 Masatoshi Iso East Japan 30 7 Syuichi Ohura Kyusyu
31 29 Kaoru Mita West Japan 31 8 Yuji Kamiya East Japan
32 30 Tsuyoshi Suzuki Touhoku 32 9 Ryou Matsui Hokuriku-Tyubu
33 31 Tsubasa Uchida West Japan 33 10 Naoki Horii East Japan
34 32 Makoto Numazawa Touhoku 34 11 Tetsuya Torii Hokuriku-Tyubu
35 33 Naoya Kawaguchi West Japan 35 12 Takashi Tanaka West Japan
36 34 Yukihiro Dobashi 2012 J/N 6th 36 13 Kazuaki Kougo West Japan
37 35 Yasuichi Sawamura East Japan 37 14 Hironobu Takahashi Touhoku
38 36 Shinya Kunii 2012 J/N 3rd 38 15 Toshio Hatada Hokuriku-Tyubu
39 37 Takashi Shimotoso East Japan 39 16 Masahiko Ino East Japan
40 38 Masahiro Susuda West Japan 40 17 Shin Moriyasu West Japan
41 39 Minoru Kobayashi 2012 J/N 5th 41 18 Kazuomi Tsukahara East Japan
42 40 Masao Matsumoto East Japan 42 19 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu
Judge Member for Pre.1R Judge Member for Pre.2R
1 Kiyokazu Sugaki 1 Shigetada Taya
2 Takakiyo Kitagawa 2 Kensuke Hirooka
3 Yutaka Ueda 3 Katsumi Shimizu
4 Yasutomo Tsutui 4 Michiio Arai
5 Gichi Naruke 5 Tadashi Ohya


(C)Ichiro Komori,All right reserved