Preliminaly Rounds flight order
Pre 1R(3.Oct)         Pre 2R(4.Oct)     
Order No. Name Pre. District Order No. Name Pre. District
8:30 1 37 Hisao Ieiri Kyusyu 8:30 1 16 Masahiko Ino East Japan
2 38 Makoto Numazawa Touhoku 2 17 Masanori Shimada East Japan
3 39 Yasuichi Sawamura 2013 J/N 5th 3 18 Tetsuya Torii Hokuriku-Tyubu
4 40 Tsubasa Uchida West Japan 4 19 Jyouji Yoshida Touhoku
5 41 Syouji Imai West Japan 5 20 Atsuo Shimada East Japan
6 42 Naoto Tsuji Hokuriku-Tyubu 6 21 Kunihiro_Mukai Kyusyu
7 1 Masatoshi Iso East Japan 7 22 Zenichi Maeda East Japan
8 2 Hironobu Takahashi Touhoku 8 23 Takeshi Imai West Japan
9 3 Shouichi Nakamura East Japan 9 24 Hiroki Ito 2013 J/N 1st
10 4 Jyun Kimura West Japan 10 25 Jyunichi Chiba Hokkaido
11 5 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu 11 26 Hidekazu Takada West Japan
12 6 Yuji Kamiya East Japan 12 27 Manabu Hashimoto 2013 J/N 3rd
13 7 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu 13 28 Masahiro Susuda West Japan
14 8 Kenji Shimotoso East Japan 14 29 Kazushi Onizawa East Japan
15 9 Takashi Nonogaki 2013 J/N 2nd 15 30 Takashi Shimotoso East Japan
16 10 Syuichi Ohura Kyusyu 16 31 Kenji Moriyama West Japan
17 11 Kazuaki Kougo West Japan 17 32 Tetsuro Ikeda Kyusyu
18 12 Shin Moriyasu West Japan 18 33 Shinya Kunii West Japan
19 13 Yoshihiro Susuda Hokkaido 19 34 Takeharu Fukuyama Hokkaido
20 14 Yukihiro Dobashi 2013 J/N 6th 20 35 Minoru Kobayashi 2013 J/N 4th
21 15 Toshio Hatada Hokuriku-Tyubu 21 36 Kazuyuki hamano Kyusyu
22 16 Masahiko Ino East Japan 22 37 Hisao Ieiri Kyusyu
23 17 Masanori Shimada East Japan 23 38 Makoto Numazawa Touhoku
24 18 Tetsuya Torii Hokuriku-Tyubu 24 39 Yasuichi Sawamura 2013 J/N 5th
25 19 Jyouji Yoshida Touhoku 25 40 Tsubasa Uchida West Japan
26 20 Atsuo Shimada East Japan 26 41 Syouji Imai West Japan
27 21 Kunihiro_Mukai Kyusyu 27 42 Naoto Tsuji Hokuriku-Tyubu
28 22 Zenichi Maeda East Japan 28 1 Masatoshi Iso East Japan
29 23 Takeshi Imai West Japan 29 2 Hironobu Takahashi Touhoku
30 24 Hiroki Ito 2013 J/N 1st 30 3 Shouichi Nakamura East Japan
31 25 Jyunichi Chiba Hokkaido 31 4 Jyun Kimura West Japan
32 26 Hidekazu Takada West Japan 32 5 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu
33 27 Manabu Hashimoto 2013 J/N 3rd 33 6 Yuji Kamiya East Japan
34 28 Masahiro Susuda West Japan 34 7 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu
35 29 Kazushi Onizawa East Japan 35 8 Kenji Shimotoso East Japan
36 30 Takashi Shimotoso East Japan 36 9 Takashi Nonogaki 2013 J/N 2nd
37 31 Kenji Moriyama West Japan 37 10 Syuichi Ohura Kyusyu
38 32 Tetsuro Ikeda Kyusyu 38 11 Kazuaki Kougo West Japan
39 33 Shinya Kunii West Japan 39 12 Shin Moriyasu West Japan
40 34 Takeharu Fukuyama Hokkaido 40 13 Yoshihiro Susuda Hokkaido
41 35 Minoru Kobayashi 2013 J/N 4th 41 14 Yukihiro Dobashi 2013 J/N 6th
42 36 Kazuyuki hamano Kyusyu 42 15 Toshio Hatada Hokuriku-Tyubu
Judge Member for Pre.1R Judge Member for Pre.2R
1 Shigetada Taya 1 Kiyokazu Sugaki
2 Takakiyo Kitagawa 2 Kensuke Hirooka
3 Yasutomo Tsutui 3 Yutaka Ueda
4 Takashi Ishimori 4 Osamu Akiyama
5 Kiyoyasu Kunii 5 Tadashi Ohya


(C)Ichiro Komori,All right reserved