Competitors List
Name
1 Shinya Kunii
2 Minoru Kobayashi
3 Yukihiro Dobashi
4 Hiroki Ito
5 Kazuyuki Sensui
6 Masatoshi Iso
7 Hiroshi Takayama
8 Hideki Suzuki
9 Hiroshi Futatsugi
10 Tetsuro Ikeda
11 Eiichi Nakazato
12 Yoshikazu Maeda
13 Hidekazu Nagasawa
14 Shizuo Ishikawa
15 Kazuaki Kougo
(C)Ichiro Komori,1998,2004,All rights reserved