2005F3C W/C Japanese Team Trial

Result fter 2nd round
Judge Points
@ No. Name 1R 2R 3R 4R Total 1R 2R 3R 4R
1 1 Shinya Kunii 1000.0 1000.0 *** *** 1000.0 269.5 298.5 *** ***
2 4 Hiroki Ito 745.8 998.3 *** *** 998.3 201.0 298.0 *** ***
3 2 Minoru Kobayashi 992.6 988.3 *** *** 992.6 267.5 295.0 *** ***
4 5 Kazuyuki Sensui 975.9 966.5 *** *** 975.9 263.0 288.5 *** ***
5 3 Yukihiro Dobashi 962.9 948.1 *** *** 962.9 259.5 283.0 *** ***
6 6 Masatoshi Iso 923.9 889.4 *** *** 923.9 249.0 265.5 *** ***
7 8 Hideki Suzuki 898.0 919.6 *** *** 919.6 242.0 274.5 *** ***
8 15 Kazuaki Kougo 918.4 829.1 *** *** 918.4 247.5 247.5 *** ***
9 7 Hiroshi Takayama 899.8 872.7 *** *** 899.8 242.5 260.5 *** ***
10 11 Eiichi Nakazato 875.7 830.8 *** *** 875.7 236.0 248.0 *** ***
11 10 Tetsurou Ikeda 868.3 872.7 *** *** 872.7 234.0 260.5 *** ***
12 12 Yoshikazu Maeda 870.1 787.3 *** *** 870.1 234.5 235.0 *** ***
13 9 Hiroshi Futatsugi 868.3 839.2 *** *** 868.3 234.0 250.5 *** ***
14 13 Hidekazu Nagasawa 855.3 807.4 *** *** 855.3 230.5 241.0 *** ***
15 14 Shizuo Ishikawa 834.9 827.5 *** *** 834.9 225.0 247.0 *** ***(C)Ichiro Komori,1998,2004,All rights reserved