2005F3C W/C Japanese Team Trial

Final Result
Judge Points
@ No. Name 1R 2R 3R 4R Total 1R 2R 3R 4R
1 2 Minoru Kobayashi 992.6 988.3 1000.0 1000.0 2992.6 267.5 295.0 284.0 306.0
2 1 Shinya Kunii 1000.0 1000.0 991.2 954.2 2991.2 269.5 298.5 281.5 292.0
3 4 Hiroki Ito 745.8 998.3 993.0 985.3 2976.6 201.0 298.0 282.0 301.5
4 5 Kazuyuki Sensui 975.9 966.5 957.7 975.5 2917.9 263.0 288.5 272.0 298.5
5 3 Yukihiro Dobashi 962.9 948.1 959.5 960.8 2883.2 259.5 283.0 272.5 294.0
6 6 Masatoshi Iso 923.9 889.4 903.2 934.6 2761.7 249.0 265.5 256.5 286.0
7 8 Hideki Suzuki 898.0 919.6 885.6 823.5 2703.1 242.0 274.5 251.5 252.0
8 7 Hiroshi Takayama 899.8 872.7 875.0 846.4 2647.5 242.5 260.5 248.5 259.0
9 10 Tetsurou Ikeda 868.3 872.7 848.6 833.3 2589.6 234.0 260.5 241.0 255.0
10 15 Kazuaki Kougo 918.4 829.1 832.7 835.0 2586.1 247.5 247.5 236.5 255.5
11 11 Eiichi Nakazato 875.7 830.8 829.2 800.7 2535.7 236.0 248.0 235.5 245.0
12 9 Hiroshi Futatsugi 868.3 839.2 823.9 823.5 2531.4 234.0 250.5 234.0 252.0
13 12 Yoshikazu Maeda 870.1 787.3 829.2 764.7 2486.6 234.5 235.0 235.5 234.0
14 13 Hidekazu Nagasawa 855.3 807.4 820.4 785.9 2483.1 230.5 241.0 233.0 240.5
15 14 Shizuo Ishikawa 834.9 827.5 806.3 808.8 2471.2 225.0 247.0 229.0 247.5

(C)Ichiro Komori,1998,2004,All rights reserved