Result after 3rd Round

1R 2R 3R 4R
No Name Points Score Points Score Points Score Points Score Total
1 14 Manabu Hashimoto 234.0 558.57 235.0 579.84 244.0 548.67 *** *** 1138.41
2 13 Minoru Kobayashi 227.0 541.86 223.0 550.23 233.0 523.93 *** *** 1092.09
3 12 Yukihiro Dobashi 222.0 529.92 224.0 552.70 238.5 536.30 *** *** 1089.00
4 9 Kazuyuki Sensui 225.0 537.08 221.5 546.53 239.5 538.55 *** *** 1085.08
5 1 Yasuichi Sawamura 212.0 506.05 224.0 552.70 230.0 517.19 *** *** 1069.88
6 10 Shinya Kunii 220.5 526.34 214.5 529.26 219.5 493.58 *** *** 1055.60
7 6 Masatoshi Iso 218.0 520.38 198.0 488.54 227.5 511.56 *** *** 1031.94
8 5 Shintaro Yamamoto 196.0 467.86 201.5 497.18 216.0 485.71 *** *** 982.89
9 2 Kazuaki Kougo 202.5 483.38 196.0 483.61 219.0 492.45 *** *** 976.06
10 8 Hiroshi Takayamaq 204.0 486.96 192.0 473.74 210.5 473.34 *** *** 960.70
11 3 Hideki Suzuki 199.5 476.21 182.5 450.30 210.0 472.21 *** *** 948.43
12 11 Tetsuya Kusakabe 196.0 467.86 172.0 424.39 213.0 478.96 *** *** 946.82
13 7 Hiroshi Futatsugi 202.0 482.18 168.0 414.52 203.5 457.60 *** *** 939.78
14 4 Tetsuro Ikeda 174.0 415.35 185.0 456.47 209.0 469.96 *** *** 926.43
Pilot Ave 1R Pilot Ave@2R Pilot Ave 3R Pilot Ave@SR
14 209.46 14 202.64 14 222.36 0 0.00(C)Ichiro Komori,1998,2006,All rights reserved