Result after 3rd Round

Score Judge Points
Place No Name IR 2R 3R 4R Total 1R 2R 3R 4R
1 10 Takashi Nonogaki 1000.00 997.84 967.74 1997.84 230.0 230.5 240.0 ***
2 1 Manabu Hashimoto 986.96 991.34 1000.00 1991.34 227.0 229.0 248.0 ***
3 6 Yasuichi Sawamura 952.17 1000.00 947.58 1952.17 219.0 231.0 235.0 ***
4 7 Yukihiro Dobashi 969.57 963.20 937.50 1932.77 223.0 222.5 232.5 ***
5 5 Kazuyuki Sensui 926.09 952.38 939.52 1891.90 213.0 220.0 233.0 ***
6 2 Shinya Kunii 954.35 900.43 911.29 1865.64 219.5 208.0 226.0 ***
7 4 Masatoshi Iso 902.17 932.90 889.11 1835.07 207.5 215.5 220.5 ***
8 3 Minoru Kobayashi 904.35 919.91 862.90 1824.26 208.0 212.5 214.0 ***
9 8 Kazuaki Kougo 876.09 902.60 915.32 1817.92 201.5 208.5 227.0 ***
10 9 Hideki Suzuki 828.26 857.14 834.68 1691.82 190.5 198.0 207.0 ***
11 11 Hiroshi Futatsugi 743.48 818.18 796.37 1614.55 171.0 189.0 197.5 ***(C)Ichiro Komori,All rights reserved