Result after preliminaly 1st round

Score Judge Points
Pilot No. Name Area Pq Qq \Iv 1R 2R
1 38 Hiroki Ito 2004 J/N 3rd 1000.00 *** 1000.00 285.5 ***
2 26 Yukihiro Dobashi 2004 J/N 5th 947.46 *** 947.46 270.5 ***
3 22 Kazuyuki Sensui 2004 J/N 6th 942.21 *** 942.21 269.0 ***
4 31 Minoru Kobayashi 2004 J/N 4th 933.45 *** 933.45 266.5 ***
5 3 Shinya Kunii 2004 J/N 2nd 908.93 *** 908.93 259.5 ***
6 29 Hiroshi Takayama East-Japan Aria 894.92 *** 894.92 255.5 ***
7 30 Masatoshi Iso East-Japan Aria 891.42 *** 891.42 254.5 ***
8 41 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu Aria 863.40 *** 863.40 246.5 ***
9 21 Kazuaki Kougo East-Japan Aria 844.13 *** 844.13 241.0 ***
9 40 Yoshihiro Hayashi East-Japan Aria 844.13 *** 844.13 241.0 ***
11 1 Tetsuya Kusakabe West-Japan Aria 831.87 *** 831.87 237.5 ***
12 16 Tetsurou Ikeda Kyusyu Aria@ 828.37 *** 828.37 236.5 ***
13 27 Osamu Ishigami East-Japan Aria 817.86 *** 817.86 233.5 ***
14 4 Masahiko Ino East-Japan Aria 814.36 *** 814.36 232.5 ***
15 6 Yasuichi Sawamura West-Japan Aria 810.86 *** 810.86 231.5 @ ***
16 15 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu Aria 807.36 *** 807.36 230.5 ***
17 13 Shizuo Ishikawa East-Japan Aria 802.10 *** 802.10 229.0 ***
18 34 Mamabu Hashimoto 2004 J/N 1st 800.35 *** 800.35 228.5 ***
19 14 Takanori Hisayasu East-Japan Aria 796.85 *** 796.85 227.5 ***
20 2 Fumiaki Yoshikawa West-Japan Aria 795.10 *** 795.10 227.0 ***
21 20 Hidekazu Nagasawa Touhoku Aria@ 791.63 *** 791.63 226.0 S ***
22 7 Shintarou Yamamoto East-Japan Aria 789.84 *** 789.84 225.5 ***
22 25 Hideo Okada East-Japan Aria 789.84 *** 789.84 225.5 ***
24 10 Yuji Kamiya East-Japan Aria 786.34 *** 786.34 224.5 ***
25 8 Syoji Imai West-Japan Aria 782.84 *** 782.84 223.5 ***
26 28 Hiroaki Yonaga East-Japan Aria 781.09 *** 781.09 223.0 ***
27 19 Masato Okamoto Hokuriku-Tyubu Aria 772.33 *** 772.33 220.5 ***
28 23 Yoshihiro Ootaka East-Japan Aria 770.58 *** 770.58 220.0 ***
29 39 Kaori Mita West-Japan Aria 765.32 *** 765.32 218.5 ***
30 12 Takahiro Sawamoto West-Japan Aria 758.32 *** 758.32 216.5 ***
30 9 Makoto Takahashi Touhoku Aria@ 758.32 *** 758.32 216.5 ***
32 33 Eizou Tagami Kyusyu Aria@ 751.31 *** 751.31 214.5 ***
33 32 Tetsuya Kubo Hokuriku-Tyubu Aria 740.81 *** 740.81 211.5 ***
33 35 Nobuyuki Nishimura Kyusyu Aria@ 740.81 *** 740.81 211.5 ***
35 11 Yoshihiro Susuda Hokkaido Aria 719.79 *** 719.79 205.5 ***
36 24 Jyoji Yoshida Touhoku Aria@ 705.78 *** 705.78 201.5 ***
37 18 Hiroshi Futatsugi Hokkaido Aria 693.52 *** 693.52 198.0 ***
38 17 Shinichi Okada West-Japan Aria 691.77 *** 691.77 197.5 ***
39 37 Yoshinobu Michiguchi Kyusyu Aria@ 686.51 *** 686.51 196.0 ***
40 36 Eiichi Nakazato Hokuriku-Tyubu Aria 0.00 *** 0.00 0.0 ***

S........Include noise penalty 3%
(C)Ichiro Komori,1998,2005,All rights reserved