Fly-Off Rounds flight order

F/O ‚P‚q
Order No. Name
8:30AM Start 1 34 Masao Matsumoto
2 40 Naoya Kawaguchi
3 4 Yasuichi Sawamura
4 16 Kazuyuki Sensui
5 8 Shinya Kunii
Break
6 6 Hiroki Ito
7 36 Takanori Hisayasu
8 15 Hiroshi Futatsugi
9 1 Manabu Hashimoto
10 14 Kazuaki Kougo
Break
11 29 Masatoshi Iso
12 3 Yukihiro Dobashi
13 20 Hideki Suzuki
14 7 Minoru Kobayashi
Lunch
F/O 2‚q
”òs‡ No. ‘IŽèŽ–¼
1 15 Hiroshi Futatsugi
2 1 Manabu Hashimoto
3 14 Kazuaki Kougo
4 29 Masatoshi Iso
5 3 Yukihiro Dobashi
Break
6 20 Hideki Suzuki
7 7 Minoru Kobayashi
8 34 Masao Matsumoto
9 40 Naoya Kawaguchi
10 4 Yasuichi Sawamura
Break
11 16 Kazuyuki Sensui
12 8 Shinya Kunii
13 6 Hiroki Ito
14 36 Takanori Hisayasu

Fumiaki Yoshikawa of passage of the 15th place of preliminaly rounds is final round declining because of urgent business generating.(C)Ichiro Komori,All rights reserved