Preliminaly Rounds flight order

Preliminaly 1st round ( 25.Sep..)
Start 9:00 AM
Order Pilot No. Name Pre. District
1 9 Tsubasa Uchida West Japan
2 10 Syuichi Ohura Kyusyu
3 11 Takamasa Ohyabu Hokuriku-Tyubu
4 12 Hiroyuki Tajima East Japan
5 13 Jyoji Yoshida Touhoku
6 14 Kazuaki Kougo West Japan
7 15 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu
8 16 Kazuyuki Sensui 2008 J/N 4th
9 17 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu
10 18 Kazuomi Tsukahara East Japan
11 19 Jyunichi Chiba Hokkaido
12 20 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu
13 21 Tetsuro Ikeda Kyusyu
14 22 Masahiko Ino East Japan
15 23 Tetsuya Kusakabe West Japan
16 24 Fumiaki Yoshikawa West Japan
17 25 Jyun Kimura West Japan
18 26 Etsuhiro Ootaka East Japan
19 27 Motohiro Izumi Hokuriku-Tyubu
20 28 Takashi Tanaka West Japan
21 29 Masatoshi Iso East Japan
22 30 Makoto Numazawa Touhoku
23 31 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu
24 32 Syoji Imai West Japan
25 33 Hidekazu Nagasawa Touhoku
26 34 Masao Maysumoto East Japan
27 35 Takashi Shimotoso East Japan
28 36 Takanori Hisayasu East Japan
29 37 Yuji Kamiya East Japan
30 38 Masahiro Susuda Hokkaido
31 39 Kazushi Onizawa East Japan
32 40 Naoya Kawaguchi West Japan
33 41 Yoshihiro Hayashi East Japan
34 42 Kazutaka Jyojima Kyusyu
35 1 Manabu Hashimoto 2008 J/N 3rd
36 2 Hiroyuki Takemori Kyusyu
37 3 Yukihiro Dobashi 2008 J/N 2nd
38 4 Yasuichi Sawamura 2008 J/N 5th
39 5 Hideo Okada East Japan
40 6 Hiroki Ito 2008 J/N 1st
41 7 Minoru Kobayashi 2008 J/N 6th
42 8 Shinya Kunii West Japan

Preliminaly 2nd round ( 26.Sep.)
Start 8:30 AM

Order Pilot No. Name Pre. District
1 30 Makoto Numazawa Touhoku
2 31 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu
3 32 Syoji Imai West Japan
4 33 Hidekazu Nagasawa Touhoku
5 34 Masao Maysumoto East Japan
6 35 Takashi Shimotoso East Japan
7 36 Takanori Hisayasu East Japan
8 37 Yuji Kamiya East Japan
9 38 Masahiro Susuda Hokkaido
10 39 Kazushi Onizawa East Japan
11 40 Naoya Kawaguchi West Japan
12 41 Yoshihiro Hayashi East Japan
13 42 Kazutaka Jyojima Kyusyu
14 1 Manabu Hashimoto 2008 J/N 3rd
15 2 Hiroyuki Takemori Kyusyu
16 3 Yukihiro Dobashi 2008 J/N 2nd
17 4 Yasuichi Sawamura 2008 J/N 5th
18 5 Hideo Okada East Japan
19 6 Hiroki Ito 2008 J/N 1st
20 7 Minoru Kobayashi 2008 J/N 6th
21 8 Shinya Kunii West Japan
22 9 Tsubasa Uchida West Japan
23 10 Syuichi Ohura Kyusyu
24 11 Takamasa Ohyabu Hokuriku-Tyubu
25 12 Hiroyuki Tajima East Japan
26 13 Jyoji Yoshida Touhoku
27 14 Kazuaki Kougo West Japan
28 15 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu
29 16 Kazuyuki Sensui 2008 J/N 4th
30 17 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu
31 18 Kazuomi Tsukahara East Japan
32 19 Jyunichi Chiba Hokkaido
33 20 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu
34 21 Tetsuro Ikeda Kyusyu
35 22 Masahiko Ino East Japan
36 23 Tetsuya Kusakabe West Japan
37 24 Fumiaki Yoshikawa West Japan
38 25 Jyun Kimura West Japan
39 26 Etsuhiro Ootaka East Japan
40 27 Motohiro Izumi Hokuriku-Tyubu
41 28 Takashi Tanaka West Japan
42 29 Masatoshi Iso East Japan


(C)Ichiro Komori,All right reserved