Final Result

Score Judge Points
@ Pilot No. Name District 1R 2R Pre. Total F/O 1R F/O 2R Total 1R 2R F/O 1R F/F 2R
1 6 Hiroki Ito 2008 J/N 1st 975.51 972.10 975.51 1000.00 1000.00 2000.00 239.0 226.5 468.5 470.0
2 1 Manabu Hashimoto 2008 J/N 3rd 1000.00 978.54 1000.00 985.06 955.32 1985.06 245.0 228.0 461.5 449.0
3 7 Minoru Kobayashi 2008 J/N 6th 914.29 1000.00 1000.00 950.91 976.60 1976.60 224.0 233.0 445.5 459.0
4 16 Kazuyuki Sensui 2008 J/N 4th 971.43 976.39 976.39 947.71 956.38 1932.78 238.0 227.5 444.0 449.5
5 4 Yasuichi Sawamura 2008 J/N 5th 895.92 967.81 967.81 938.10 951.06 1918.87 219.5 225.5 439.5 447.0
6 3 Yukihiro Dobashi 2008 J/N 2nd 961.22 918.45 961.22 828.18 936.17 1897.39 235.5 214.0 388.0 440.0
7 8 Shinya Kunii West Japan 930.61 939.91 939.91 927.43 927.66 1867.57 228.0 219.0 434.5 436.0
8 29 Masatoshi Iso East Japan 924.49 933.48 933.48 929.56 915.96 1863.04 226.5 217.5 435.5 430.5
9 14 Kazuaki Kougo West Japan 857.14 892.70 892.70 823.91 859.57 1752.28 210.0 208.0 386.0 404.0
10 20 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu 855.10 804.72 855.10 704.38 756.38 1611.49 209.5 187.5 330.0 355.5
11 40 Naoya Kawaguchi West Japan 828.57 746.78 828.57 780.15 776.60 1608.72 203.0 174.0 365.5 365.0
12 15 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu 804.08 858.37 858.37 693.70 721.28 1579.65 197.0 200.0 325.0 339.0
13 36 Takanori Hisayasu East Japan 820.41 804.72 820.41 751.33 739.36 1571.74 201.0 187.5 352.0 347.5
14 34 Masao Maysumoto East Japan 757.14 821.89 821.89 594.45 609.57 1431.46 185.5 191.5 278.5 286.5
15 24 Fumiaki Yoshikawa West Japan 779.59 819.74 819.74 819.74 191.0 191.0 *** ***
16 22 Masahiko Ino East Japan 814.29 796.14 814.29 814.29 199.5 185.5 *** ***
17 27 Motohiro Izumi Hokuriku-Tyubu 812.24 791.85 812.24 812.24 199.0 184.5 *** ***
18 30 Makoto Numazawa Touhoku 781.63 809.01 809.01 809.01 191.5 188.5 *** ***
19 21 Tetsuro Ikeda Kyusyu 808.16 757.51 808.16 808.16 198.0 176.5 *** ***
19 39 Kazushi Onizawa East Japan 808.16 778.97 808.16 808.16 198.0 181.5 *** ***
21 37 Yuji Kamiya East Japan 804.08 770.39 804.08 804.08 197.0 179.5 *** ***
22 33 Hidekazu Nagasawa Touhoku 785.71 800.43 800.43 800.43 192.5 186.5 *** ***
23 9 Tsubasa Uchida West Japan 702.04 793.99 793.99 793.99 172.0 185.0 *** ***
24 26 Etsuhiro Ootaka East Japan 789.80 776.82 789.80 789.80 193.5 181.0 *** ***
24 31 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu 789.80 772.53 789.80 789.80 193.5 180.0 *** ***
26 41 Yoshihiro Hayashi East Japan 787.76 637.34 787.76 787.76 193.0 148.5 *** ***
27 32 Syoji Imai West Japan 765.31 787.55 787.55 787.55 187.5 183.5 *** ***
28 11 Takamasa Ohyabu Hokuriku-Tyubu 755.10 785.41 785.41 785.41 185.0 183.0 *** ***
28 18 Kazuomi Tsukahara East Japan 773.47 785.41 785.41 785.41 189.5 183.0 *** ***
30 17 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu 783.67 778.97 783.67 783.67 192.0 181.5 *** ***
31 28 Takashi Tanaka West Japan 738.78 781.12 781.12 781.12 181.0 182.0 *** ***
32 23 Tetsuya Kusakabe West Japan 777.55 757.51 777.55 777.55 190.5 176.5 *** ***
33 35 Takashi Shimotoso East Japan 765.31 751.07 765.31 765.31 187.5 175.0 *** ***
34 5 Hideo Okada East Japan 712.24 755.36 755.36 755.36 174.5 176.0 *** ***
34 19 Jyunichi Chiba Hokkaido 691.84 755.36 755.36 755.36 169.5 176.0 *** ***
36 42 Kazutaka Jyojima Kyusyu 755.10 600.86 755.10 755.10 185.0 140.0 *** ***
37 2 Hiroyuki Takemori Kyusyu 700.00 721.03 721.03 721.03 171.5 168.0 *** ***
38 38 Masahiro Susuda Hokkaido 720.41 652.36 720.41 720.41 176.5 152.0 *** ***
39 13 Jyoji Yoshida Touhoku 716.33 718.88 718.88 718.88 175.5 167.5 *** ***
40 25 Jyun Kimura West Japan 714.29 712.45 714.29 714.29 175.0 166.0 *** ***
41 10 Syuichi Ohura Kyusyu 687.76 690.99 690.99 690.99 168.5 161.0 *** ***
42 12 Hiroyuki Tajima East Japan 648.98 633.05 648.98 648.98 159.0 147.5 *** ***(C)Ichiro Komori,All right reserved