2014F3C Japanese Nationals Competitors List

The number indicated in the table is a formal player number.
Flyght order will be carried 2.Oct
No. Name Pre. District
1 Masatoshi Iso East Japan
2 Hironobu Takahashi Touhoku
3 Shouichi Nakamura East Japan
4 Jyun Kimura West Japan
5 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu
6 Yuji Kamiya East Japan
7 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu
8 Kenji Shimotoso East Japan
9 Takashi Nonogaki 2013 J/N 2nd
10 Syuichi Ohura Kyusyu
11 Kazuaki Kougo West Japan
12 Shin Moriyasu West Japan
13 Yoshihiro Susuda Hokkaido
14 Yukihiro Dobashi 2013 J/N 6th
15 Toshio Hatada Hokuriku-Tyubu
16 Masahiko Ino East Japan
17 Masanori Shimada East Japan
18 Tetsuya Torii Hokuriku-Tyubu
19 Jyouji Yoshida Touhoku
20 Atsuo Shimada East Japan
21 Kunihiro_Mukai Kyusyu
22 Zenichi Maeda East Japan
23 Takeshi Imai West Japan
24 Hiroki Ito 2013 J/N 1st
25 Jyunichi Chiba Hokkaido
26 Hidekazu Takada West Japan
27 Manabu Hashimoto 2013 J/N 3rd
28 Masahiro Susuda West Japan
29 Kazushi Onizawa East Japan
30 Takashi Shimotoso East Japan
31 Kenji Moriyama West Japan
32 Tetsuro Ikeda Kyusyu
33 Shinya Kunii West Japan
34 Takeharu Fukuyama Hokkaido
35 Minoru Kobayashi 2013 J/N 4th
36 Kazuyuki hamano Kyusyu
37 Hisao Ieiri Kyusyu
38 Makoto Numazawa Touhoku
39 Yasuichi Sawamura 2013 J/N 5th
40 Tsubasa Uchida West Japan
41 Syouji Imai West Japan
42 Naoto Tsuji Hokuriku-Tyubu
(C)Ichiro Komori,All rights reserved