Final Result

Score Judge Points
@ Pilot No. Name District 1R 2R Pre. Total F/O 1R F/O 2R Total 1R 2R F/O 1R F/F 2R
1 27 Hiroki Ito 2014 J/N 1st 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 2000.000 246.75 246.25 248.75 247.50
2 33 Takashi Nonogaki 2014 J/N 3rd 876.393 968.528 968.528 829.146 913.131 1881.659 216.25 238.50 206.25 226.00
3 30 Masatoshi Iso 2014 J/N 2nd 905.775 940.102 940.102 907.538 915.152 1855.253 223.50 231.50 225.75 226.50
4 4 Yukihiro Dobashi 2014 J/N 4th 828.774 914.721 914.721 858.291 869.697 1784.418 204.50 225.25 213.50 215.25
5 28 Shinya Kunii 2014 J/N 6th 887.538 885.279 887.538 876.382 831.313 1763.920 219.00 218.00 218.00 205.75
6 20 Yasuichi Sawamura 2014 J/N 7th 738.602 869.036 869.036 813.065 869.697 1738.733 182.25 214.00 202.25 215.25
7 2 Kazushi Onizawa East Japan 797.366 879.188 879.188 779.899 838.384 1717.572 196.75 216.50 194.00 207.50
8 24 Kazuaki Kougo West Japan 843.972 861.929 861.929 823.116 838.384 1700.313 208.25 212.25 204.75 207.50
9 25 Naoya Kawaguchi West Japan 849.037 857.868 857.868 769.849 787.879 1645.747 209.50 211.25 191.50 195.00
10 36 Makoto Numazawa Touhoku 755.826 809.137 809.137 602.010 771.717 1580.854 186.50 199.25 149.75 191.00
11 29 Tsubasa Uchida West Japan 792.300 823.350 823.350 748.744 754.545 1577.896 195.50 202.75 186.25 186.75
12 11 Takeshi Imai West Japan 807.497 785.787 807.497 753.769 765.657 1573.154 199.25 193.50 187.50 189.50
13 40 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu 664.640 821.320 821.320 751.759 736.364 1573.079 164.00 202.25 187.00 182.25
14 15 Yuji Kamiya East Japan 772.036 811.168 811.168 690.452 714.141 1525.309 190.50 199.75 171.75 176.75
15 19 Kazuyuki hamano Kyusyu 791.287 768.528 791.287 605.025 726.263 1517.549 195.25 189.25 150.50 179.75
16 26 Zenichi Maeda East Japan 735.562 789.848 789.848 789.848 181.50 194.50 *** ***
17 1 Shin Moriyasu West Japan 600.811 787.817 787.817 787.817 148.25 194.00 *** ***
17 6 Tetsuya Torii East Japan 771.023 787.817 787.817 787.817 190.25 194.00 *** ***
19 32 Hidekazu Takada West Japan 772.036 782.741 782.741 782.741 190.50 192.75 *** ***
20 12 Toshio Hatada Hokuriku-Tyubu 652.482 781.726 781.726 781.726 161.00 192.50 *** ***
21 5 Masahiko Ino East Japan 742.655 779.695 779.695 779.695 183.25 192.00 *** ***
22 17 Naoki Horii East Japan 662.614 778.680 778.680 778.680 163.50 191.75 *** ***
23 23 Tetsuya Kusakabe West Japan 740.628 777.665 777.665 777.665 182.75 191.50 *** ***
24 31 Yoshinobu Michiguchi Kyusyu 771.023 696.447 771.023 771.023 190.25 171.50 *** ***
25 35 Takashi Shimotoso East Japan 714.286 770.558 770.558 770.558 176.25 189.75 *** ***
26 3 Kenji Shimotoso East Japan 663.627 767.513 767.513 767.513 163.75 189.00 *** ***
27 13 Yoshihiro Susuda Hokkaido 766.971 746.193 766.971 766.971 189.25 183.75 *** ***
28 7 Syuichi Ohura Kyusyu 758.865 742.132 758.865 758.865 187.25 182.75 *** ***
29 18 Shin Iizuka East Japan 706.180 752.284 752.284 752.284 174.25 185.25 *** ***
30 14 Masahiro Susuda Hokkaido 751.773 737.056 751.773 751.773 185.50 181.50 *** ***
30 21 Tetsuo Onda East Japan 751.773 743.147 751.773 751.773 185.50 183.00 *** ***
32 9 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu 739.615 748.223 748.223 748.223 182.50 184.25 *** ***
33 22 Syouji Imai West Japan 719.352 737.056 737.056 737.056 177.50 181.50 *** ***
34 16 Jyouji Yoshida Touhoku 668.693 720.812 720.812 720.812 165.00 177.50 *** ***
35 39 Kenji Moriyama West Japan 404.255 705.584 705.584 705.584 99.75 173.75 *** ***
36 10 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu 690.983 655.838 690.983 690.983 170.50 161.50 *** ***
37 37 Takehiro Yamamoto Kyusyu 656.535 676.142 676.142 676.142 162.00 166.50 *** ***
38 38 Akira Mahara Kyusyu 626.140 670.051 670.051 670.051 154.50 165.00 *** ***
39 34 Asahiko Satohisa Hokkaido 600.811 560.406 600.811 600.811 148.25 138.00 *** ***
40 8 Kazuhiro Sugama Touhoku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 *** ***


(C)Ichiro Komori,All right reserved