Preliminaly Rounds flight order

Preliminaly 1st Round (7.Oct) Preliminaly 2nd Round (8.Oct)
Order No. Name Pre. District Order No. Name Pre. District
Start 8:30 1 20 Kazuhiro Oomori East Japan Start 8:30 1 41 Hironobu Takahashi Touhoku
2 21 Kenichi Abe Hokkaido 2 1 Kazuaki Kougo 2015 J/N 8th
3 22 Takeshi Imai West Japan 3 2 Atsuo Shimada East Japan
4 23 Naoki Horii East Japan 4 3 Yoshihiro Susuda Hokkaido
5 24 Naoya Kawaguchi West Japan 5 4 Yukihiro Dobashi 2015 J/N 4th
6 25 Takehiro Yamamoto Kyusyu 6 5 Shin Iizuka East Japan
7 26 Syuichi Ohura Kyusyu 7 6 Masahiko Ino East Japan
8 27 Masahiro Susuda Hokkaido 8 7 Yasuichi Sawamura 2015 J/N 6th
9 28 Hiroki Nagaoka East Japan 9 8 Zenichi Maeda East Japan
10 29 Jyouji Yoshida Touhoku 10 9 Takashi Tanaka West Japan
11 30 Hiromi Mineyama West Japan 11 10 Yukihiro Kumagai Hokuriku-Tyubu
12 31 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu 12 11 Hidekazu Takada West Japan
13 32 Shinya Kunii 2015 J/N 5th 13 12 Taiki Ukai Hokuriku-Tyubu
14 33 Yuji Kamiya East Japan 14 13 Tsubasa Uchida West Japan
15 34 Makoto Numazawa Touhoku 15 14 Takaaki Kashiwabara Kyusyu
16 35 Shin Moriyasu West Japan 16 15 Syouji Imai West Japan
17 36 Takashi Shimotoso East Japan 17 16 Kenji Moriyama West Japan
18 37 Hiroki Ito 2015 J/N tst 18 17 Daisuke Fukumoto Kyusyu
19 38 Kazushi Onizawa 2015 J/N 7th 19 18 Masatoshi Iso 2015 J/N 3rd
20 39 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu 20 19 Akira Mahara Kyusyu
21 40 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu 21 20 Kazuhiro Oomori East Japan
22 41 Hironobu Takahashi Touhoku 22 21 Kenichi Abe Hokkaido
23 1 Kazuaki Kougo 2015 J/N 8th 23 22 Takeshi Imai West Japan
24 2 Atsuo Shimada East Japan 24 23 Naoki Horii East Japan
25 3 Yoshihiro Susuda Hokkaido 25 24 Naoya Kawaguchi West Japan
26 4 Yukihiro Dobashi 2015 J/N 4th 26 25 Takehiro Yamamoto Kyusyu
27 5 Shin Iizuka East Japan 27 26 Syuichi Ohura Kyusyu
28 6 Masahiko Ino East Japan 28 27 Masahiro Susuda Hokkaido
29 7 Yasuichi Sawamura 2015 J/N 6th 29 28 Hiroki Nagaoka East Japan
30 8 Zenichi Maeda East Japan 30 29 Jyouji Yoshida Touhoku
31 9 Takashi Tanaka West Japan 31 30 Hiromi Mineyama West Japan
32 10 Yukihiro Kumagai Hokuriku-Tyubu 32 31 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu
33 11 Hidekazu Takada West Japan 33 32 Shinya Kunii 2015 J/N 5th
34 12 Taiki Ukai Hokuriku-Tyubu 34 33 Yuji Kamiya East Japan
35 13 Tsubasa Uchida West Japan 35 34 Makoto Numazawa Touhoku
36 14 Takaaki Kashiwabara Kyusyu 36 35 Shin Moriyasu West Japan
37 15 Syouji Imai West Japan 37 36 Takashi Shimotoso East Japan
38 16 Kenji Moriyama West Japan 38 37 Hiroki Ito 2015 J/N tst
39 17 Daisuke Fukumoto Kyusyu 39 38 Kazushi Onizawa 2015 J/N 7th
40 18 Masatoshi Iso 2015 J/N 3rd 40 39 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu
41 19 Akira Mahara Kyusyu 41 40 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu(C)Ichiro Komori,All right reserved