Result after Fly-Off 2nd round
(Final Result)

Score Judge Points
@ Pilot No. Name District 1R 2R Pre. Total F/O 1R F/O 2R Total 1R 2R F/O 1R F/F 2R
1 37 Hiroki Ito 2015 J/N tst 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 2000.00 248.75 248.75 245.50 251.00
2 18 Masatoshi Iso 2015 J/N 3rd 929.65 913.57 929.65 948.07 932.27 1880.34 231.25 227.25 232.75 234.00
3 4 Yukihiro Dobashi 2015 J/N 4th 887.44 902.51 902.51 904.28 819.72 1806.79 220.75 224.50 222.00 205.75
4 32 Shinya Kunii 2015 J/N 5th 880.40 920.60 920.60 860.49 881.47 1802.08 219.00 229.00 211.25 221.25
5 7 Yasuichi Sawamura 2015 J/N 6th 885.43 880.40 885.43 872.71 911.35 1796.78 220.25 219.00 214.25 228.75
6 38 Kazushi Onizawa 2015 J/N 7th 853.27 892.46 892.46 839.10 837.65 1731.57 212.25 222.00 206.00 210.25
7 1 Kazuaki Kougo 2015 J/N 8th 870.35 822.11 870.35 851.32 788.84 1721.68 216.50 204.50 209.00 198.00
8 31 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu 788.94 832.16 832.16 812.63 769.92 1644.79 196.25 207.00 199.50 193.25
9 24 Naoya Kawaguchi West Japan 806.03 795.98 806.03 834.01 768.92 1640.04 200.50 198.00 204.75 193.00
10 34 Makoto Numazawa Touhoku 739.70 830.15 830.15 680.24 766.93 1597.08 184.00 206.50 167.00 192.50
11 35 Shin Moriyasu West Japan 783.92 854.27 854.27 739.31 741.04 1595.31 195.00 212.50 181.50 186.00
12 13 Tsubasa Uchida West Japan 827.14 802.01 827.14 763.75 733.07 1590.88 205.75 199.50 187.50 184.00
13 8 Zenichi Maeda East Japan 793.97 849.25 849.25 700.61 732.07 1581.32 197.50 211.25 172.00 183.75
14 33 Yuji Kamiya East Japan 823.12 846.23 846.23 694.50 720.12 1566.35 204.75 210.50 170.50 180.75
15 6 Masahiko Ino East Japan 814.07 801.01 814.07 748.47 745.02 1562.54 202.50 199.25 183.75 187.00
16 23 Naoki Horii East Japan 800.00 773.87 800.00 800.00 199.00 192.50 *** ***
17 39 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu 737.69 791.96 791.96 791.96 183.50 197.00 *** ***
18 36 Takashi Shimotoso East Japan 768.84 789.95 789.95 789.95 191.25 196.50 *** ***
19 22 Takeshi Imai West Japan 787.94 782.91 787.94 787.94 196.00 194.75 *** ***
20 5 Shin Iizuka East Japan 748.74 782.91 782.91 782.91 186.25 194.75 *** ***
21 12 Taiki Ukai Hokuriku-Tyubu 778.89 734.67 778.89 778.89 193.75 182.75 *** ***
22 28 Hiroki Nagaoka East Japan 724.62 768.84 768.84 768.84 180.25 191.25 *** ***
23 15 Syouji Imai West Japan 752.76 753.77 753.77 753.77 187.25 187.50 *** ***
24 27 Masahiro Susuda Hokkaido 700.50 750.75 750.75 750.75 174.25 186.75 *** ***
25 20 Kazuhiro Oomori East Japan 668.34 741.71 741.71 741.71 166.25 184.50 *** ***
26 11 Hidekazu Takada West Japan 737.69 737.69 737.69 737.69 183.50 183.50 *** ***
27 3 Yoshihiro Susuda Hokkaido 736.68 687.44 736.68 736.68 183.25 171.00 *** ***
28 10 Yukihiro Kumagai Hokuriku-Tyubu 734.67 726.63 734.67 734.67 182.75 180.75 *** ***
29 26 Syuichi Ohura Kyusyu 732.66 733.67 733.67 733.67 182.25 182.50 *** ***
30 2 Atsuo Shimada East Japan 731.66 699.50 731.66 731.66 182.00 174.00 *** ***
31 41 Hironobu Takahashi Touhoku 693.47 730.65 730.65 730.65 172.50 181.75 *** ***
32 9 Takashi Tanaka West Japan 655.28 728.64 728.64 728.64 163.00 181.25 *** ***
33 30 Hiromi Mineyama West Japan 721.61 725.63 725.63 725.63 179.50 180.50 *** ***
34 16 Kenji Moriyama West Japan 723.62 635.18 723.62 723.62 180.00 158.00 *** ***
35 29 Jyouji Yoshida Touhoku 655.28 716.58 716.58 716.58 163.00 178.25 *** ***
36 14 Takaaki Kashiwabara Kyusyu 711.56 704.52 711.56 711.56 177.00 175.25 *** ***
37 25 Takehiro Yamamoto Kyusyu 664.32 697.49 697.49 697.49 165.25 173.50 *** ***
38 19 Akira Mahara Kyusyu 695.48 673.37 695.48 695.48 173.00 167.50 *** ***
39 17 Daisuke Fukumoto Kyusyu 694.47 692.46 694.47 694.47 172.75 172.25 *** ***
40 40 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu 667.34 685.43 685.43 685.43 166.00 170.50 *** ***
41 21 Kenichi Abe Hokkaido 637.19 569.85 637.19 637.19 158.50 141.75 *** ***

(C)Ichiro Komori,All right reserved