Result after 1st Round

Score Judge Points
Place No Name IR 2R 3R 4R Total 1R 2R 3R 4R
1 13 Kazuyuki Sensui 1000.00 *** *** *** 1000.00 236.5 *** *** ***
2 10 Yukihiro Dobashi 989.43 *** *** *** 989.43 234.0 *** *** ***
3 4 Manabu Hashimoto 980.97 *** *** *** 980.97 232.0 *** *** ***
4 5 Masatoshi Iso 949.26 *** *** *** 949.26 224.5 *** *** ***
4 8 Shinya Kunii 949.26 *** *** *** 949.26 224.5 *** *** ***
6 12 Yasuichi Sawamura 932.35 *** *** *** 932.35 220.5 *** *** ***
7 9 Minoru Kobayashi 919.66 *** *** *** 919.66 217.5 *** *** ***
8 3 Hiroshi Futatsugi 849.89 *** *** *** 849.89 201.0 *** *** ***
9 1 Kazuaki Kougo 845.67 *** *** *** 845.67 200.0 *** *** ***
10 11 Tetsuro Ikeda 837.21 *** *** *** 837.21 198.0 *** *** ***
11 6 Hidekazu Nagasawa 832.98 *** *** *** 832.98 197.0 *** *** ***
12 2 Makoto Numasawa 820.30 *** *** *** 820.30 194.0 *** *** ***
13 7 Kazuomi Tsukahara 790.70 *** *** *** 790.70 187.0 *** *** ***(C)Ichiro Komori,All rights reserved